Brukerhåndbok medisinsk mikrobiologi

Konjunktivitt, purulent

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

​Mest aktuelle etiologiske agens

Haemophilus influenzae, Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Neisseria gonorrhoeae , Neisseria meningitidis, Moraxella spp.

Prøvemateriale/prøvetaking

Puss, slim (ikke tårevæske) til dyrkning.
PCR kan utføres for Neisseria gonorrhoeae i tillegg dersom aktuelt (nyfødte). Bakteriologisk transportmedium for dyrkning kan også benyttes til PCR.

Forsendelse

Penselprøve i bakteriologisk transportmedium. Kan sendes i romtemperatur.

 

Sist oppdatert 19.01.2024