En stor bygning med mange vinduer

Kontakt oss Laboratoriemedisinsk klinikk

( Servicetorget 725 73200 * post.lab@stolav.no

​ ​
.

​Funksjon/ fagfelt

​Telefon

​E-post/ lenke

​Laboratoriemedisinsk klinikk ​ ​

​Servicetorg, Laboratoriesenteret (08.00 - 15.00) Generelle henvendelser/spørsmål, prøvesvar

Kundekontakt LMK (07.30 - 15.30)

​725 73200​725 73599

post.lab@stolav.no (generelle henvendelser) ​

kundekontakt.pht@stolav.no

Bestillingsskjema
forsyning_stolav@stolav.no  ​ ​


 


ingrid.alsos.lian@stolav.no     

​Prøvetakingsutstyr medisinsk biokjemi, medisinsk mikrobiologi, immunologi
og patologi - bestilles til Logistikk og forsyning

​Elektroniske prøvesvar og rekvirering (IKT støtte Hemit)​03612
​Forskningskoordinator

​Immunologi og transfusjonsmedisin ​ ​

​Blodbestilling (hele døgnet)​725 73128

immunoblodbank@stolav.no​ (generelle henvendelser) ​ ​ ​ ​ ​

​Blodgiverinnkalling (07.30-15.30)​
​725 73100
​Blodgiverekspedisjon (07.30-15.30)​725 73105
​Vakthavende lege (øyeblikkelig hjelp hele døgnet)​46806225
​Vakthavende bioingeniør, Blodbanken (hele døgnet)​725 73174 

​Farmakologi ​ ​

​Ekspedisjon, farmakologi og RELIS (08.00-15.30) Generelle henvendelser/ spørsmål, prøvesvar og utstyrsbestilling​728 29100

farmakologi@stolav.no (generelle henvendelser)
relis@legemidler.no (generelle henvendelser)

​Vakthavende lege (øyeblikkelig hjelp hele døgnet)​91706522

​Medisinsk biokjemi ​ ​

​Prøvesvar medisinsk  biokjemi (hele døgnet)​725 73175

medisinskbiokjemi@stolav.no (generelle henvendelser) ​ ​ ​ ​


kundekontakt.pht@stolav.no ​ ​ ​


 


 


 


 


www.noklus.no

​Felles prøvemottak (hele døgnet)​725 73252
​Kontaktperson Primærhelsetjenesten og Hente- bringetjenesten (07.30-15.30)​725 73599
​Blodprøvetaking - prøvetakingspoliklinikk for primærhelsetjenesten i Bevegelsesenteret
​728 29677
​Vakthavende prøvetaker​99206282
​Vakthavende lege (øyeblikkelig hjelp hele døgnet)
​725 73181
​Vakthavende bioingeniør
​725 73175
Vakthavende bioingeniør hematologi

​​725 73151

​Prosjektkoordinator (tirsdag og onsdag kl. 08.00 - 15.00)​725 73550

​NOKLUS
725 73091/ 
98806493
725 73092/ 
41653377
728 26962/ 
41906224

​Medisinsk genetikk

​​Medisinsk genetisk poliklinikk (08.00-15.00). 
​728 36370

genetikk@stolav.no 


genetikklab@stolav.no

​Medisinsk genetisk laboratorium (08.00-15.00). 
 72 83 63 70

​Medisinsk mikrobiologi ​ ​


​Vakthavende lege (øyeblikkelig hjelp vaktberedskap)​Kontakt St. Olav hospitals sentralbord 725 73000mikrobiologi@stolav.no (generelle henvendelser) ​ ​
​Prøvesvar (08.00-11.00 og 12.00-15.00)​725 73200
​Prøvesvar (15.00-17.00)​725 73433

​Patologi

​Patologi (histologi, cytologi og obduksjon, 08.00-15.00). Generelle henvendelser og prøvesvar.​725 73260

patologi@stolav.no (generelle henvendelser) ​


 

​Patologer har generell beredskap utenom avdelingens arbeidstid (ingen vaktberedskap)​Kontakt St. Olav hospitals sentralbord 725 73000

 

Laboratoriesenteret​​​​

Postadresse
St. Olavs hospital HF
Laboratoriemedisinsk klinikk 
​Postboks 3250 Torgarden
7006 TRONDHEIM

Besøksadresse
Laboratoriesenteret
Erling Skjalgssonsgate 1
7030 TRONDHEIM​

Sist oppdatert 25.05.2023