Brukerhåndbok medisinsk mikrobiologi

Kusma

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

​Etiologisk agens

Parotittvirus, (differentialdiagnoser: Epstein-Barr-virus, parainfluensavirus)

Prøvemateriale

Hals-/munnhuleprøve, serum

Forsendelse

Pensel i virustransportmedium. Kan sendes i romtemperatur.
Serum kan sendes i romtemperatur. Oppbevares kjølig.

Kommentar

Penselprøve fra hals til viruspåvisning med PCR og dyrkning anbefales i akuttfasen. Serologi anbefales i tillegg ved sykdomsvarighet over én uke

Sist oppdatert 19.01.2024