Brukerhåndbok medisinsk biokjemi

Kvalitetsservice LMK

Avdeling for medisinsk biokjemi

Kvalitetsservice LMK  er en del av Avdeling for medisinsk biokjemi og tilbyr oppfølging av pasientnære analyseinstrumenter. Pasientnær analysering, PNA, defineres som ”Prøvetaking og analysering i pasientnært område, innenfor sykehuset, men utført utenfor Avdeling for medisinsk biokjemi eller annet sentralt laboratorium”.

Kontaktinformasjon

Seksjon prøvetaking og pasientnær analysering.

Aktiviteten har tilhold i prøvetakingspoliklinikken, 1. etasje, Bevegelsessenteret

Ved første henvendelse om innkjøp av nytt utstyr:

Kontakt seksjonsleder, Hilde Hegseth, Seksjon prøvetaking og pasientnær analyse.
Telefon (728) 26962
E-post hilde.hegseth@stolav.no​ ​​​

Ved senere henvendelser: 
For blodgassinstrumenter, kontakt:
Fagansvarlig bioingeniør, Anne Stormyr Kristiansen.
Telefon (728) 20372
E-post anne.stormyr.kristiansen@stolav.no

For alle andre henvendelser angående PNA, kontakt:
Fagansvarlig bioingeniør, Iril Aavik
Telefon (728) 21150
E-post Iril.aavik@stolav.no
Fagansvarlig bioingeniør, Ingvild Eide
Telefon (728) 25661
Epost ingvild.eide@stolav.no


Kvalitetsservice LMKs overordnede mål er å sikre at alle pasientsvar som gis ut fra pasientnære analyseinstrumenter på St. Olavs Hospital er riktige
. For at pasientsvarene skal blir riktige må prøvetakingen utføres riktig, utstyr og instrument må være i orden og bruken av utstyret må være korrekt.

Alle avdelinger skal ta kontakt med Kvalitetsservice LMK før innkjøp av PNA-utstyr for å sikre riktig bruk av instrumentet, etablere gode kvalitetskontrollrutiner og sikre gode innkjøpsavtaler.

Kvalitetsservice LMKs oppgaver:

 • Utstyr; valg og utprøving av instrumenter.
  Vi står for rådgivning i forhold til innkjøp av instrumenter.
 • Brukeropplæring, gjerne i samarbeid med leverandør, av helsepersonell som skal betjene instrumentene.
 • Oppfølging av vedlikehold av instrumenter.
 • Oppfølging av kvalitetskontroller
  Vi står for rådgivning i forhold til både innkjøp og analyse av kvalitetskontroller.
 • Sporbarhet og lagring av kontrolldata
  Alle kontrollresultater fra hver avdeling og instrument lagres i minst 3 år.
 • Brukerstøtte
  Vi bistår ved spørsmål vedrørende PNA.

Hver klinisk avdeling har egen kontaktperson eller MTU-ansvarlig som kommuniserer med ”Kvalitetsservice LMK.” Opplæring og nyheter introduseres i avdelingene i samarbeid med kontaktperson.

Følgende PNA-instrumenter er i dag registrert:
​Instrument​

​Analyse
​ABL 800
ABL 90 Flex / Plus
​Blodgass
​Accu-Chek Performa Nano
​Glukose
​HemoCue glucose 201+
​Glukose
​HemoCue Hb 201+
​Hemoglobin
​Urisys 1100
​Urinstix
​Afinion 2
​CRP
​Afinion 2
​HbA1c
​CoaguChek Pro II
​​PT-INR
​i-STAT

​Kreatinin
​Freestyle Precision Neo
​Betahydroksybutarat (b-ketoner)

​Hemochron Signatur Elite
​ACT
Sist oppdatert 02.10.2023