Laboratoriemedisinsk klinikk

Labnytt

Labnytt

 

Laboratoriemedisinsk klinikk gir ut Labnytt med aktuelle nyheter fra klinikken 4 ganger per år, i mars, juni, september og desember.  Ved å registrere deg her vil​ du motta Labnytt på e-post etter hver utgivelse. 

Utgivelsesplan for 2023

​Uke 10, uke 24, uke 39 og uke 50. 

2023

Labnytt nr. 3 2023

 

Labnytt nr. 3 2023 - forsidebilde - eika i sykehusparken bilde


Innhold

 

 • Ny web-basert rekvireringsløsning for laboratoriene i Midt-Norge
 • Ny inngangsportal for brukerhåndbok analyserepertoar i EQS Public
 • ANCA - ANtistoff mot neutrofilt cytoplasma antigen - endring for primærhelsetjenesten
 • Hodepinetabletter kan gi kronisk hodepine!
 • ​Ny Endring for analyer ved bytte av sentrale analyseinstrumenter
 • Innføring av beslutningsgrenser for et utvalg analyser (vitamin D, vitamin B12, folat, total-kolesterol, LDL-kolesterol, HDL-kolesterol og triglyserider)
 • Innføring av analyse FIB-4
 • Endret grense for telefonisk varsling av lave nøytrofile granulocytter
 • Utvidelse av åpningstider ved prøvetakingspoliklinikk, Kvinne-Barn-senteret
 • Brukerhåndbok - Analyser og undersøkelser i EQS Public
 • ​​Viktig med gode opplysninger ved rekvirering av bakteriologisk analyse av urinprøver

 

Labnytt nr. 2 2023

 

. 

Innhold

 • Labsvar i kopi fra Helseplattformen: Løsning på plass
 • Ny elektronisk lab-rekvireringsløsning for allmennleger i Midt-Norge
 • Flytter til nye lokaler i sommer
 • Amfetamin i spytt: Medisinsk eller illegalt? 
 • ​Ny analyse for blod i feces (iFOBT)
 • Endret NLK-kode for kreatininbasert estimert GFR
 • Innføring av test for Trichomonas vaginalis ved Avdeling for medisinsk mikrobiologi
 • HPV DNA screening også for kvinner 25 - 29 år fra 1. juli 2023​

 

Labnytt nr. 1 2023

 

Labnytt nr 1 2023


 

Innhold

 • ​Bestilling av prøvetakingstakingsutstyr og leveringstid

 • Gjeninnføring av analysen "Titrering av kuldeagglutininer"

 • Analysen "Subklassifisering av lymfocytter etter Rituximab med flowcytometri" utfases

 • Ny analysemetode for sirolimus (Rapamune ®)

 • Innføring av automatisk etterrekvirering av magnesium ved hypokalemi

 • Sesongvariasjon i forekomst av virale gastroenteritter

 • Bekymringsfull økning i gonoré

 • Ny versjon av rekvisisjonsskjema for cytologi

 • HER-id og legenavn

 • HPV DNA screening for alle kvinner 25-69 år i løpet første halvår 2023 og feilmargin på celleprøver i Livmorhalsprogrammet

2022

Labnytt nr. 4 2022

 

Labnytt nr. 4 2022

 

Innhold

 • Julehilsen
 • Laboratoriesvar som sendes i kopi fra laboratorier i Helse Midt-Norge fragmenteres i forsendelse
 • Hodepinetabletter kan gi kronisk hodepine!
 • Feilmerking av transporthylser
 • Diagnostisk verdi av EBV-serologi ved mistanke om mononuklose
 • Bruk gyldig versjon av rekvisisjonsskjema
 • Bruk HER-id på rekvisisjoner til histologi og cytologi
 

Labnytt nr. 3 2022

 

. 

Innhold

 • ​Utfasing av analysen Eosinofilt kationprotein (ECP)
 • Pasienter fra sykehusets poliklinikker som tar prøver ved legekontor etter innføring av Helseplattformen
 • Ny analysemetode for renin i plasma og aldosteron-renin-ratio
 • Nedleggelse av analysen Cytokeratin 19-fragmenter (CYFRA 21-1)
 • Blodprøvetaking av barn
 • Ny test for luftveisdiagnostikk

Labnytt nr. 2 2022

 

.

 

 

Innhold

 • ​​Sommerhilsen fra klinikksjefen
 • Ny KUPP-kampanje lanseres høsten 2022
 • Ny formel for estimert GFR fra cyctatin C
 • Endret referanseområde for vitamin A og E
 • Nye analyser: soluble fms-like tyrosinkirase-1 (sFit-1) og placental growth factor (PlGF)
 • Non-invasiv prenatal test (NIPT) for trisomi 13, 18 og 21 ved St. Olavs hospital
 • Gusse grevling tar blodprøve
 • Diagnostikk av apekoppvirus
 • Ny refusjonsordning for patologi
 


Labnytt nr. 1 2022

 

Labnytt nr. 1 2022

 

Innhold

 • ​Riktig bruk av kopirekvirent ved legekontor
 • Motta elektronisk versjon av LabNytt på e-post
 • Rusmiddeltesting i spytt
 • Nye rekvisisjoner
 • PT-INR​ - holdbarheten av prøvematerialet
 • Elektronisk bestilling av time til blodprøvetakings ved St. Olavs hospital innføres for pasienter utenfor sykehuset
 • Ny rutine for koronaprøver​​​​​

2021 og eldre

 

Labnytt nr. 4 2021

Labnytt nr. 4 2021 - bilde

Innhold

 • ​Klinikksjefens julehilsen
 • Fraktetiketter
 • Tjenestebasert adressering og prøvesvar
 • Ny analyse - Zinc transporter 8 (ZnT8) antistoff
 • Analyse av PEth etter retningslinjer for sanksjonær rusmiddeltesting
 • Utvidelse av repertoaret for analyse av nye psykoaktive substanser
 • Forebyggende migrenebehandling
 • Oppdaterte referanseområder for blodgass
 • Oppdaterte pediatriske referansegrenser for jern, ferritin, ukonjugert bilirubin og troponin T
 • Nye referanseområder for fritt T4 (FT4) og TSH
 • Nytt instrument og nye metoder for koagulasjonsanalyser
 • Hva er riktig merking av celleutstryk på objektglass til cytologisk vurdering?

Labnytt nr. 3 2021 

Labnytt nr. 3 2021 - bilde

Innhold: 

 • ​​Utvidet analyserepertoar for allergi
 • Endringer i nasjonale rutienr for prenatal behandling med RhD profylakse ho RhD negative gravide
 • RELIS fagseminar 1. og 2. november 2021 - Infeksjonssykdommer i allmennpraksis
 • KUPP (Kunnskapsbaserte Oppdateringsvisitter) infomerer: Endelig kan vi tilby KUPP-besøk igjen
 • Nye referansegrenser for barn for amylase i plasma og serum
 • Cystatin C - en ny markør for vurdering av nyrefunksjon
 • Fritt kalsium i serum
 • Ny antistofftest: SARS COV-2 totalantistoff spikeprotein (vaksinetiter)

Labnytt nr. 2 2021

Labnytt nr 2 bilde

​​​Innhold: 

 • ​Oppdatert metode for rusmiddelscreening i hår
 • Oppdatering av "basispakken" for rusmiddelanalyser i urin
 • Fem år med PEth
 • Ny metode for protein i urin og spinlvæske
 • Svartid på prøver til koronavirus-PCR
 • Mucormykose

Labnytt nr. 1 2021

Labnytt nr 1 2021 - bilde

Innhold: 

 • Endring av papirrekvisisjoner ved Laboratoriemedisinsk klinikk
 • Endring av brukerhåndbok
 • Konsentrasjonsmålinger av direkte orale antikoagulanter (DOAK)
 • Ny versjon av rekvisisjon for legemiddel- og rusmiddelanalyser
 • Endringer i forbindelse med innføring av felles regioanlt laboratoriesystem i Helse Midt-Norge
 • Ny analyse: Interleukin-6 (IL-6)
 • Laktosebelastnings legges ned fra 25.03.2021
 • Ny metode for Kromogranin A (CgA)
 • Pasientnære antigentester for SARS-CoV-2
 • Viktig informasjon om endring i S-I-R kategoriseringen av antibiotikafølsomhet
 • Oppdatert rekvisisjon for prøver til seksjon for cytologi

 • 27. september 2023
  Labnytt nr. 3 2023

  Les faglige nyheter fra Laboratoriemedisinsk klinikk

 • 16. juni 2023
  Labnytt nr. 2 2023

  Les faglige nyheter fra Laboratoriemedisinsk klinikk

 • 29. mars 2023
  Labnytt nr. 1 2023

  Les faglige nyheter fra våre laboratorier. 

 • Labnytt nr. 4 2022
  22. desember 2022
  Labnytt nr. 4 2022

  Les de siste faglige nyheter fra Laboratoriemedisinsk klinikk. 

 • 23. september 2022
  Labnytt nr. 3 2022

 • 9. juni 2022
  Labnytt nr. 2 2022

  Les siste Labnytt. 

Sist oppdatert 27.09.2023