Labnytt nr. 1 2024

I årets første utgave kan du lese mer om HP Link, ny bestillingsportal for prøvetakingsutstyr, pasienter fra sykehusets poliklinikker som tar prøver på legekontor, økende påvisning av nitazener, bruk riktig prøverør for hemoglobin (blod) og kalprotektin (feces), erytropoietin i serum, kreatinin-basert eGFR for barn, automatisk rapportering av non-HDL kolesterol og e-læringskurs i mikrobiologi.

Publisert 15.03.2024
Sist oppdatert 22.03.2024
En collage av en rekke dyr