Labnytt nr. 4 2023

Les mer om ny bestillingsportal for prøvetakingsutstyr, rekvireringsløsningen HP Link, metodeendringer og nye metoder, ny versjon rekvisisjon medisinsk biokjemi, statistikk over luftveisagens i Helse Midt-Norge og rett håndtering av prøvemateriale til patologi.

Publisert 12.01.2024
Sist oppdatert 28.02.2024
Bakgrunn mønster