Avdeling for klinisk farmakologi

Legemiddelanalyser fjernes fra rutinerepertoar

Grunnet lite bruk og svak indikasjon for serumkonsentrasjonsmålinger har avdelingen besluttet å legge ned analysemetodene for følgende medikamenter: Meprobamat, karisoprodol, ketamin, petidin, disopyramid og vigabatrin.

Publisert 18.02.2018
Sist oppdatert 19.01.2024

Meprobamat, karisoprodol, ketamin og petidin vil fortsatt være mulig å analysere ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (Tromsø). Vi vil videresende prøver som vi mottar til analyse av disse legemidlene dit.

For vigabatrin og disopyramid vil det heretter ikke eksistere noe analysetilbud i Norge. Vigabatrin (Sabrilex®) er et lite brukt antiepileptikum som grunnet virkningsmekanismen (irreversibel enzymhemming) ikke viser noen sammenheng mellom serumkonsentrasjon og effekt. Det er derfor svakt grunnlag for bruk av serumkonsentrasjonsmålinger av vigabatrin.

Disopyramid (Durbis®) er et gammelt antiarytmikum som nesten ikke lenger er i bruk grunnet paradoksalt økt arytmifare og andre bivirkninger.