Brukerhåndbok Medisinsk mikrobiologi

Legionellose

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

​Etiologisk agens

Legionella spp (hyppigst L. pneumophila gr1)

Prøvemateriale/Prøvetaking

Materiale til PCR eller dyrkning: Ekspektorat, bronkialsekret, bronkialskyllevann.
Hosteprøve og indusert sputumprøve tas om morgenen.
Unntaksvis, og kun ved spesiell mistanke om pontiac-feber, kan halspensel til PCR tas.
Urin til undersøkelse på legionellaantigen. Serologi anbefales som hovedregel ikke. Kan utføres i spesielle tilfeller etter avtale.

Forsendelse

Sendes på sterile glass i romtemperatur. Oppbevares kjølig. Urinprøve i sterilt glass uten borsyre.

Kommentar

Antigenundersøkelse av urin benyttes først og fremst i hastesituasjoner. Vær oppmerksom på at analysen har relativt lav sensitivitet og detekterer kun Legionella pneumophila serogruppe 1.


 


 

Sist oppdatert 19.01.2024