Brukerhåndbok Medisinsk mikrobiologi

Luftveisinfeksjon viral (samt Mycoplasma og Chlamydophila), hos voksne

Etiologisk agens

Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae, influensavirus, rhinovirus, adenovirus, RS-virus, Chlamydophila psittaci.

Prøvemateriale

Nese-/halsprøve (pensel) evt.nasopharynxaspirat

Forsendelse

Prøver på pensel i transportmedium tåler vanlig postgang, og kan sendes i romtemperatur.

Aspirat/ekspektorat sendes avkjølt, og bør være på laboratoriet innen ett døgn.

Kommentar

PCR er anbefalt metode i sykdommens første 2-4 uker, senere i forløpet vil serologi være bedre egnet for de agens der slik undersøkelse finnes. Serologi tilbys for M. pneumoniae og C. pneumoniae.

Sist oppdatert 19.01.2024