Brukerhåndbok Medisinsk mikrobiologi

Malaria

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

​Etiologisk agens

Plasmodium spp.

Prøvemateriale/Prøvetaking

Blodutstryk (tykk og tynn dråpe), EDTA-blod (antigentest)

Forsendelse

Lufttørket blodutstryk sendes i plastbeholder beregnet for objektglass. EDTA-blod kan sendes i romtemperatur, og bør være på laboratoriet innen 24 timer.

Kommentarer

Utstryk av kapillærblod er det optimale til mikroskopi, og må lages rett etter prøvetaking. EDTA-blod bør alltid sendes inn. Dette kan alternativt benyttes til laging av utstryk på laboratoriet dersom henvisende lege ikke har anledning til å lage blodutstryk selv. Eventuelt kan pasienten henvises til sykehuset for prøvetaking.


 


 

Sist oppdatert 19.01.2024