Mangler du prøvesvar?

Publisert 09.03.2022
Sist oppdatert 19.01.2024

​Vi vil be våre rekvirenter være spesielt oppmerksomme på eventuelle prøvesvar som uteblir. Vi jobber kontinuerlig med å overvåke og løse eventuelle feil i systemene og setter svært stor pris på om dere varsler oss dersom dere oppdager feil eller mangler.

Vi har ved noen få anledninger erfart at elektroniske svar er sendt til rekvirent, men at disse blir liggende på en digital restanse-liste hos mottaker, på manuell innlasting. Mange rekvirenter er ikke klar over at det finnes en slik liste i deres system. Vi nevner det derfor her, og ber dere kontakte deres EPJ-leverandør dersom dere trenger bistand til å importere svar manuelt.

Vi takker for forståelsen, og håper og tror at vi snart er i normal gjenge igjen.

Dersom du har spørsmål ta kontakt med laboratorienes Servicetorg på telefon 72 57 32 00 eller post.lab@stolav.no.