Brukerhåndbok Medisinsk mikrobiologi

Medfødte misdannelser/generalisert sykdom hos nyfødte

Etiologisk agens
Rubellavirus, cytomegalovirus, herpes simplex-virus, hepatitt B virus, HIV, enterovirus, parvovirus B19, varicella-zoster virus, Toxoplasma gondii

Prøvemateriale
Serumprøve (samtidig prøve av mor). Halsprøve, spinalv., urin, evt. vesikkelvæske og feces. Fostervannsprøve eller placenta.

Forsendelse
Væskeprøver sendes på steril beholder. Rask transport.
Biopsier legges i steril beholder tilsatt litt saltvann for å hindre inntørking. Rask transport.
Prøver på pensel i transportmedium tåler vanlig postgang, og kan sendes i romtemperatur.
Feces sendes på sterilt glass uten tilsetning, helst avkjølt.
Serum kan sendes i romtemperatur.

Kommentar
Serumprøve bør tas fra både mor og barn. Serologi tilbys for alle nevnte agens unntatt enterovirus. Organprøver/huromsvæsker eller fostervann til PCR har høyest prioritet, men serologi gir viktig tileggsinformasjon. Serologi er den primære diagnostiske metode for hepatitter, HIV, Toxoplasma og rubella.

Sist oppdatert 19.01.2024