Avdeling for medisinsk mikrobiologi

Nasjonalt referanselaboratorium GBS

Streptococcus agalactiae eller Gruppe B streptokokker (GBS) er en β-hemolytisk streptokokk. Asymptomatisk bærerskap av GBS er vanlig, men bakterien kan også føre til alvorlig sykdom. Hos gravide med GBS i vaginalfloraen kan bakterien forårsake sykdom hos det ufødte fosteret og føre til tidlig fødsel eller dødfødsel/abort. Bakterien kan også overføres til barnet under eller etter fødselen og på den måten føre til infeksjon. GBS er den hyppigste årsaken til invasiv bakteriell infeksjon hos nyfødte og spedbarn frem til tre måneders alder. GBS kan også gi sykdom hos voksne, fortrinnsvis eldre og pasienter med underliggende sykdom, men også kvinner som får infeksjon i forbindelse med graviditet, fødsel eller barsel.
Nasjonalt referanselaboratorium for GBS mottar om lag 350 stammer hvert år, hvorav de fleste er isolert fra blod. Av disse er det årlig ca 30 tilfeller av invasiv GBS sykdom hos spedbarn.
 

Skjema for innsending av stammer (PDF)

Avdeling for medisinsk mikrobiologi har hatt funksjonen som nasjonalt referanselaboratorium for GBS siden 2006, men har også siden midten av 90-tallet typet norske GBS-stammer på kollegial basis. Funksjonen som referanselaboratorium gis av helsedirektoratet, og de overordnede oppgavene er beskrevet i MSIS-forskriften. Kjerneaktiviteten til et referanselaboratorium består av:

  • Referansediagnostikk
  • Opprettholde samling av stammer og annet referansemateriale
  • Vitenskapelig råd og støtte
  • Samarbeid og forskning
  • Overvåkning, beredskap og respons ved utbrudd av smittsomme sykdommer

Mikrobiologiske laboratorier som finner GBS i normalt sterilt materiale plikter å sende bakteriestammen inn til oss. I tillegg er slike funn meldepliktige til MSIS.

Alle prøver som mottas ved referanselaboratoriet for GBS blir analysert for kapseltype og subtype. Både kapseltyping og subtyping blir utført med PCR-analyse.
 
Det er beskrevet ti ulike kapseltyper for GBS: Ia, Ib, II-IX. Kapselen består av polysakkarider som omslutter og beskytter bakterien. Ved referanselaboratoriet for GBS påvises genene som koder for de ulike kapseltypene med multiplex PCR-analyse (Imperi 2010), men noen ganger må vi benytte oss av agglutineringsteknikker og/eller supplerende PCR-analyser for å bekrefte kapseltype. De fleste stammene har en kapseltype, men et fåtall mangler kapsel (NT; non-typable). Forekomsten av de ulike kapseltypene hos hhv. voksne og nyfødte i 2020 og 2021 er vist i diagrammene under.

Kapseltyper voksne
Kapseltyper nyfødte


GBS har flere overflateproteiner og dette kan benyttes til subtyping av bakterien. Ved referanselaboratoriet gjøres subtypingen med to ulike PCR-metoder. Den ene er en multiplex PCR som påviser alp-genene bca, epsilon, rib og alp2/3 (Creti 2004). «alp» står for «alpha-like-proteins» etter proteinet C-alpha, som kodes for av genet bca. De andre alp-ene ble karakterisert senere, og har fått alp-navnet fordi de ligner på C-alpha. Et GBS-isolat har som regel ett alp-gen, men det hender også at stammen mangler alp-gen. Den andre PCR-metoden som benyttes for subtyping påviser genet bac som koder for proteinet C-beta. Det forekommer oftest sammen med C-alpha (bca), men unntaksvis også sammen med de andre alp-ene, spesielt alp2/3. Om lag 20% av stammene vi mottar har bac-genet.
 
Genene som inngår i subtypingen koder for overflateproteiner hos GBS. Avdeling for Medisinsk Mikrobiologi ved St. Olavs Hospital har en lang historie med forskning på disse proteinene – den første artikkelen ble publisert for mer enn 45 år siden (se oversikt lengre ned på denne siden). Hvis man leser i litteraturen om de ulike proteinene/genene som inngår i subtypingen kan nomenklaturen være forvirrende fordi proteinene og genene har ulike navn, og noen av dem har i tillegg byttet navn underveis. En oversikt over navn på et utvalg av de ulike proteinene er gitt i tabellen under med alternative navn i parentes.
 
Oversikt over proteiner
​​Gen ​Protein
bca C-alpha / Cα
bac​ ​C-beta / Cβ
epsilon (alp1) ​Epsilon (Alp1)
​alp2* ​Alp2 (R1)
​alp3* ​Alp3 (R1; R28)
​rib ​Rib (R4)
* PCR-analysen skiller ikke mellom alp2 og ​alp3 og besvares derfor ​ alp 2/3.


I tillegg til kapsel- og subtyping utfører vi helgenomsekvensering av enkelte stammer. Dette gjelder blant annet alle stammer isolert fra nyfødte, prøver relatert til graviditet/barsel og dersom det er mistanke om utbrudd. I tillegg til kapseltype og subtype kan helgenomsekvensering gi oss informasjon om for eksempel resistens-gener og sekvenstype (MLST; multi-locus sequence typing, Jones 2003), og vi kan også utføre slektskap-analyser mellom ulike stammer for å avdekke utbrudd dersom det er mistanke om det.

Tidligere har referanselaboratoriet tilbudt MLVA (multi-locus variable repeat assay; Radtke 2010) og PFGE (pulsed-field gel electrophoresis), men disse metodene er nå erstattet med helgenomsekvensering.

Referanselaboratoriet er med i International Circumpolar Surveillance Program (ICS) for årlig ekstern kvalitetskontroll av GBS kapseltyping. 

I samarbeid med NORM (Norsk overvåkningssystem for antibiotikaresistens hos mikrober) blir alle invasive GBS-isolat resistens-testet med MIC-bestemmelse for penicillin, gentamycin, clindamycin, erytromycin, tetracyclin og vankomycin. Resultater publiseres årlig i NORM-VET rapporten.


2020-2022

1. Basson, A., et al., The Streptococcus agalactiae R3 surface protein is encoded by sar5. PLoS One, 2022. 17(7): p. e0263199.
2. Mynarek, M., et al., Incidence of invasive Group B Streptococcal infection and the risk of infant death and cerebral palsy: a Norwegian Cohort Study. Pediatr Res, 2021. 89(6): p. 1541-1548.

​​2010-2019

3. Moen, S.H., et al., Human Toll-like Receptor 8 (TLR8) Is an Important Sensor of Pyogenic Bacteria, and Is Attenuated by Cell Surface TLR Signaling. Front Immunol, 2019. 10: p. 1209.
4. Gabrielsen, C., et al., Molecular characteristics of Streptococcus agalactiae strains deficient in alpha-like protein encoding genes. J Med Microbiol, 2017. 66(1): p. 26-33.
5. Gabrielsen, C., et al., Characterization of the virulence potential of Staphylococcus condimenti isolated from a patient with severe soft tissue infection. New Microbes New Infect, 2017. 18: p. 8-14.
6. Maeland, J.A., et al., Survey of immunological features of the alpha-like proteins of Streptococcus agalactiae. Clin Vaccine Immunol, 2015. 22(2): p. 153-9.
7. Brigtsen, A.K., et al., Comparison of PCR and serotyping of Group B Streptococcus in pregnant women: the Oslo GBS-study. J Microbiol Methods, 2015. 108: p. 31-5.
8. Maeland, J.A., et al., Novel aspects of the Z and R3 antigens of Streptococcus agalactiae revealed by immunological testing. Clin Vaccine Immunol, 2013. 20(4): p. 607-12.
9. Maeland, J.A. and A. Radtke, Comparison of Z and R3 antigen expression and of genes encoding other antigenic markers in invasive human and bovine Streptococcus agalactiae strains from Norway. Vet Microbiol, 2013. 167(3-4): p. 729-33.
10. Radtke, A., et al., Multiple-locus variant-repeat assay (MLVA) is a useful tool for molecular epidemiologic analysis of Streptococcus agalactiae strains causing bovine mastitis. Vet Microbiol, 2012. 157(3-4): p. 398-404.
11. Kvam, A.I., et al., Streptococcus agalactiae alpha-like protein 1 possesses both cross-reacting and Alp1-specific epitopes. Clin Vaccine Immunol, 2011. 18(8): p. 1365-70.
12. Afshar, B., et al., International external quality assurance for laboratory identification and typing of Streptococcus agalactiae (Group B streptococci). J Clin Microbiol, 2011. 49(4): p. 1475-82.
13. Radtke, A., et al., Rapid multiple-locus variant-repeat assay (MLVA) for genotyping of Streptococcus agalactiae. J Clin Microbiol, 2010. 48(7): p. 2502-8.
14. Mavenyengwa, R.T., J.A. Maeland, and S.R. Moyo, Serotype markers in a Streptococcus agalactiae strain collection from Zimbabwe. Indian J Med Microbiol, 2010. 28(4): p. 313-9.

​​2000-2009

​15. Radtke, A., et al., Identification of surface proteins of group B streptococci: serotyping versus genotyping. J Microbiol Methods, 2009. 78(3): p. 363-5.
16. Mavenyengwa, R.T., J.A. Maeland, and S.R. Moyo, Putative novel surface-exposed Streptococcus agalactiae protein frequently expressed by the group B streptococcus from Zimbabwe. Clin Vaccine Immunol, 2009. 16(9): p. 1302-8.
17. Bergseng, H., et al., Molecular and phenotypic characterization of invasive group B streptococcus strains from infants in Norway 2006-2007. Clin Microbiol Infect, 2009. 15(12): p. 1182-5.
18. Persson, E., et al., Characterisation of invasive group B streptococci based on investigation of surface proteins and genes encoding surface proteins. Clin Microbiol Infect, 2008. 14(1): p. 66-73.
19. Persson, E., et al., Antimicrobial susceptibility of invasive group B streptococcal isolates from south-west Sweden 1988-2001. Scand J Infect Dis, 2008. 40(4): p. 308-13.
20. Mavenyengwa, R.T., J.A. Maeland, and S.R. Moyo, Distinctive features of surface-anchored proteins of Streptococcus agalactiae strains from Zimbabwe revealed by PCR and dot blotting. Clin Vaccine Immunol, 2008. 15(9): p. 1420-4.
21. Bergseng, H., et al., Invasive group B streptococcus (GBS) disease in Norway 1996-2006. Eur J Clin Microbiol Infect Dis, 2008. 27(12): p. 1193-9.
22. Bergseng, H., et al., Real-time PCR targeting the sip gene for detection of group B Streptococcus colonization in pregnant women at delivery. J Med Microbiol, 2007. 56(Pt 2): p. 223-228.
23. Mavenyengwa, R.T., et al., Streptococcus agalactiae (group B streptococcus (GBS)) colonisation and persistence, in pregnancy; a comparison of two diverse communities (rural and urban). Cent Afr J Med, 2006. 52(3-4): p. 38-43.
24. Maeland, J.A., L. Bevanger, and R.V. Lyng, Immunological markers of the R4 protein of Streptococcus agalactiae. Clin Diagn Lab Immunol, 2005. 12(11): p. 1305-10.
25. Skjaervold, N.K., K. Bergh, and L. Bevanger, Distribution of PFGE types of invasive Norwegian group B streptococci in relation to serotypes. Indian J Med Res, 2004. 119 Suppl: p. 201-4.
26. Moyo, S.R. and J.A. Maeland, Recognition of different epitopes on the Ca & R4 proteins of group B streptococci by normal human & antibodies induced in animals. Indian J Med Res, 2004. 119 Suppl: p. 224-7.
27. Maeland, J.A., L. Bevanger, and R.V. Lyng, Antigenic determinants of alpha-like proteins of Streptococcus agalactiae. Clin Diagn Lab Immunol, 2004. 11(6): p. 1035-9.
28. Bergh, K., et al., Detection of group B streptococci (GBS) in vaginal swabs using real-time PCR with TaqMan probe hybridization. Indian J Med Res, 2004. 119 Suppl: p. 221-3.
29. Moyo, S.R. and J.A. Maeland, Antibodies raised in animals against the Streptococcus agalactiae proteins c alpha and R4 and normal human serum antibodies target distinct epitopes. J Med Microbiol, 2003. 52(Pt 5): p. 379-383.
30. Afset, J.E., K. Bergh, and L. Bevanger, High prevalence of atypical enteropathogenic Escherichia coli (EPEC) in Norwegian children with diarrhoea. J Med Microbiol, 2003. 52(Pt 11): p. 1015-1019.
31. Moyo, S.R., J.A. Maeland, and K. Bergh, Typing of human isolates of Streptococcus agalactiae (group B streptococcus, GBS) strains from Zimbabwe. J Med Microbiol, 2002. 51(7): p. 595-662.
32. Moyo, S.R., J.A. Maeland, and E.S. Munemo, Susceptibility of Zimbabwean Streptococcus agalactiae (group B Streptococcus; GBS) isolates to four different antibiotics. Cent Afr J Med, 2001. 47(9-10): p. 226-9.
33. Moyo, S.R., J.A. Maeland, and J. Mudzori, Antibodies against Streptococcus agalactiae proteins c(alpha) and R4 in sera from pregnant women from Norway and Zimbabwe. Clin Diagn Lab Immunol, 2001. 8(6): p. 1110-4.
34. Moyo, S.R., J.A. Maeland, and R.V. Lyng, The putative R1 protein of Streptococcus agalactiae as serotype marker and target of protective antibodies. Apmis, 2001. 109(12): p. 842-8.
35. Moyo, S.R., et al., Prevalence, capsular type distribution, anthropometric and obstetric factors of group B Streptococcus (Streptococcus agalactiae) colonization in pregnancy. Cent Afr J Med, 2000. 46(5): p. 115-20.
36. Maeland, J.A., et al., Distribution and expression of bca, the gene encoding the c alpha protein, by Streptococcus agalactiae. J Med Microbiol, 2000. 49(2): p. 193-198.

1970-1999
 

37. Moyo, S.R., J.A. Maeland, and L. Bevanger, Comparison of three different methods in monoclonal antibody-based detection of Streptococcus agalactiae protein serotype markers. Apmis, 1999. 107(3): p. 263-9.
38. Maeland, J.A., et al., bca, beta gene, and gene product divergency in reference and prototype strains of streptococcus agalactiae. Clin Diagn Lab Immunol, 1999. 6(6): p. 986-8.
39. Kvam, A.I., L. Bevanger, and J.A. Maeland, Properties and distribution of the putative R3 protein of Streptococcus agalactiae. APMIS, 1999. 107(9): p. 869-74.
40. Maeland, J.A., et al., Streptococcus agalactiae beta gene and gene product variations. J Med Microbiol, 1997. 46(12): p. 999-1005.
41. Lars, B., et al., Aberrations in expression of the beta antigen of Streptococcus agalactiae. Adv Exp Med Biol, 1997. 418: p. 999-1001.
42. Kvam, A.I., et al., Distribution of serovariants of group B streptococci in isolates from England and Norway. J Med Microbiol, 1995. 42(4): p. 246-50.
43. Bevanger, L., A.I. Kvam, and J.A. Maeland, A Streptococcus agalactiae R protein analysed by polyclonal and monoclonal antibodies. Apmis, 1995. 103(10): p. 731-6.
44. Naess, A.I., et al., Evaluation of monoclonal antibodies in serovar classification of group B streptococci (GBS). Brief report. Apmis, 1991. 99(11): p. 1058-60.
45. Bevanger, L. and J.A. Maeland, Complete and incomplete Ibc protein fraction in group B streptococci. Acta Pathol Microbiol Scand B, 1979. 87b(1): p. 51-4.
46. Bevanger, L. and J.A. Maeland, Type classification of group B streptococci by the fluorescent antibody test. Acta Pathol Microbiol Scand B, 1977. 85b(6): p. 357-62.


Doktorgrader

Maren Mynarek, NTNU, 2022
Elucidating the Role of Early Infections in the Etiology of Cerebral Palsy and Other Neurodevelopmental Disorders

Anne Karin Brigtsen, Universitetet i Oslo (UiO), 2018
Maternal Colonization with Group B Streptococcus (GBS). Epidemiology, Microbiology and Clinical Outcomes in the Oslo GBS study

Andreas Radtke, NTNU, 2012
Molecular Methods for Typing of Streptococcus agalactiae With Special Emphasis on the Development and Validation of a Multi-Locus Variable Number of Tandem Repeats Assay (MLVA)

Rooyen Tinago Mavenyengwa, NTNU, 2012
Streptococcus agalactiae in pregnant woman in Zimbabwe

Håkon Bergseng, NTNU , 2008
Aspects of Group B streptococcus (GBS) disease in the newborn

Elisabet Persson, Gøteborgs Universitet, 2007
Group B streptococci and other Neonatal infections

Sylvester Rodgers Moyo, NTNU / University of Zimbabwe, 2002
Studies on Streptococcus agalactiae (Group B Streptococcus) surface-anchored Markers With Emphasis on Strains and Human sera From Zimbabwe

Lars Bevanger, NTNU, 1985
Studies of the Ibc (c) Protein Antigens of Group B Streptococci


​​Hovedfag/Mastergrad

Sveinung Javnes, NTNU, 2020
Streptococcus agalactiae - systemisk infeksjon hos voksne: karakterisering av polysakkaridkapsel og utvalgte overflateproteiner

Adelle Basson, NTNU, 2020
Elucidating the gene encoding the R3 surface protein in Streptococcus agalactiae

Torunn Gresdal Rønning, NTNU, 2019
Comparative genomics of Streptococcus agalactiae from adults with invasive infection

Adriana Maria Sanabria Moreno, NTNU, 2014
An Attempt to Elucidate the Encoding the Surface Exposed Proteins R3, Z1 and Z2 in Two Strains of Streptococcus agalactiae from Zimbabwe

Lene Nanette Johannessen, NTNU, 1998
Opsoninaktivitet av antistoffer mot overflateproteiner hos Streptococcus agalactiaeArtik​​ler

Creti, R., et al., Multiplex PCR assay for direct identification of group B streptococcal alpha-protein-like protein genes. J Clin Microbiol, 2004.

Imperi, M., et al., A multiplex PCR assay for the direct identification of the capsular type (Ia to IX) of Streptococcus agalactiae. J Microbiol Methods, 2010.

Jones et al. Multilocus Sequence Typing System for Group B Streptococcus. J Clin Microbiol, 2003.

Radtke et al. Rapid Multiple-Locus Variant-Repeat Assay (MLVA) for Genotyping of Streptococcus agalactiae. J Clin Microbiol, 2010.

​Nettsider

Jan Egil Afset overlege, professor
jan.afset@ntnu.no
Telefon 992 67367/ 725 73319

Helene Vannebo Grønning, fagansvarlig bioingeniør
Helene.Vannebo.Gronning@stolav.no 
Telefon 725 76230​

Camilla Olaisen spesialbioingeniør
Camilla.Olaisen@stolav.no
Telefon 725 76230​

Torunn Gresdal Rønning bioingeniør
torunn.gresdal.ronning@stolav.no
Telefon 728 36164​Sist oppdatert 11.05.2023