Brukerhåndbok medisinsk mikrobiologi

Nedre luftveisinfeksjon, bakteriell

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

Etiologisk agens

S. pneumoniae, H. influenzae, (S. pyogenes, S. aureus), Gram-neg. Staver, Legionella spp (vesentlig L. pneumophila)

Prøvemateriale/Prøvetaking

Ekspektorat, nasopharynxsekret, bronkialsekret, bronkialskyllevann. Hosteprøve og indusert sputumprøve tas om morgenen. Materialene går til aerob dyrkning. Mistanke om Legionella må oppgis ettersom dette vil kreve spesialundersøkelser (se avsnittet ”Legionellose”).

Urinprøve (sterilt glass uten borsyre) til undersøkelse på legionella-antigen.

Forsendelse

Sendes på sterile glass. Nasofarynxsekret anbefales ikke pga lav spesifisitet.

Sist oppdatert 19.01.2024