Avdeling for medisinsk mikrobiologi

Ny antistofftest: SARS-CoV-2 totalantistoff spike protein (vaksinetiter)

Det er nå etablert en kvantitativ test som måler nivået av totalantistoff mot SARS-CoV-2 (vaksinetiter). Testen vil være tilgjengelig for bestilling i ROS og IHR fra og med 30. juni 2021.

Svein Arne Nordbø
Publisert 30.06.2021
Sist oppdatert 19.01.2024

​​Antistofftesten for SARS-CoV-2 som har vært tilgjengelig siden juni 2020 (PS-SARS-CoV-2 antistoff) måler antistoff mot nukleokapsidet hos viruset, og er kun positiv hos de som har hatt COVID-19. Denne testen vil ikke måle antistoffnivået etter vaksinasjon. For å etterkomme ønsket om å måle antistoffnivået etter vaksinasjon, er det nå etablert en kvantitativ test som måler nivået av totalantistoff mot RBD (Receptor Binding Domain) som er en del av spikeproteinet: SARS-CoV-2 totalantistoff spike protein (vaksinetiter). Disse antistoffene dannes både etter vaksinasjon og etter gjennomgått infeksjon med SARS-CoV-2. Måleområdet for positive prøver er 0,8 – 250 U/ml. Prøver med høyere antistoffnivå vil bli rapportert som >250 U/ml. Det er ikke etablert noen immunitetsgrense for disse testene på nåværende tidspunkt. Det foreligger ingen retningslinjer for bruken av disse testene fra sentrale helsemyndigheter ennå.

Antistoffresponsen etter 1. vaksinedose er svært variabel og kan komme sent. Det bør derfor gå minst 4 uker før man eventuelt tester antistoffnivået. Etter 2. dose kommer antistoffresponsen mye raskere, vanligvis innen 1 uke, hos immunkompetente personer. Mye er fortsatt ukjent når det gjelder immunresponsen etter vaksinasjon av immunsupprimerte pasienter.

Testen for måling av vaksinetiter vil være tilgjengelig for bestilling i ROS og IHR fra og med 30. juni 2021.

Ved spørsmål om gjennomgått infeksjon, skal vanlig SARS-CoV-2 antistofftest forordnes.