Avdeling for medisinsk mikrobiologi

Ny koronadiagnostikk med kvadruppel virus-analyse

Publisert 14.02.2022
Sist oppdatert 19.01.2024

​Avdeling for medisinsk mikrobiologi legger nå om til kvadruppel virus-analyse i koronavirus-rutinen. 

Når denne testen benyttes vil PCR-analyse for influensa A, influensa B og RS-virus bli utført samtidig med PCR for SARS-CoV-2. Kvadruppel-testen vil bli benyttet på pasienter innlagt på sykehus, pasienter ved sykehuspoliklinikker og sykehusansatte. 

Den vil også bli benyttet på pasienter i primærhelsetjenesten, men her vil logistikk og tilgjengeligheten av maskiner i laboratoriet avgjøre om kvadruppel-testen blir benyttet framfor standard enkelt-PCR. Rekvirenter i primærhelsetjenesten vil dermed regelmessig oppleve at de får svar på tre analyser ekstra når de kun har bedt om SARS-CoV-2-PCR.

Analysetiden vil være den samme som for den tidligere SARS-CoV-2-analysen alene.

Denne testen vil bidra til å øke vår diagnostiske beredskap for pasienter med alvorlig luftveisinfeksjon samt bedre vår oversikt over forekomsten influensa- og RS-virus i regionen.​