Ny metode for kalprotektin i feces

Avdeling for medisinsk biokjemi har etablert en metode for måling av kalprotektin i feces. Analysen kan bestilles av interne og eksterne rekvirenter til sykehuset fra 1. desember 2023.

Lena Løfblad og Tatjana Moen
Publisert 22.12.2023

Kalprotektin er et protein i nøytrofile granulocytter og brukes som en nyttig markør ved vurdering av inflammatorisk aktivitet i tarmslimhinnen. Testen brukes særlig ved diagnostikk av kronisk inflammatorisk tarmsykdom (IBD) som Crohns sykdom og ulcerøs kolitt og for å skille mellom IBD og irritabel tarmsyndrom (IBS). I tillegg brukes kalprotektin ved oppfølging av behandling ved inflammatorisk tarmsykdom.

Siden det er beskrevet signifikante forskjeller mellom metoder i litteraturen kan kalprotektin-resultat med ny analysemetode IKKE sammenlignes med prøveresultat basert på andre metoder. Pasienter som er under oppfølging må få en ny utgangsverdi med ny metode. I en overgangsperiode rapporteres resultat med kommentar om endring av analysemetode.

Veiledende referansegrenser for f-kalprotektin

F-Kalprotektin

Tolkning

<150 mg/kg

​Normal verdi. Svar bør alltid tolkes sammen med klinikken.

150-250 mg/kg

Lav sannsynlighet for inflammasjon av betydning eller aktiv inflammatorisk tarmsykdom.

Ved klinisk mistanke om udiagnostisert inflammatorisk tarmsykdom vurder kontrollprøve.*

250-500 mg/kg

Lettere-moderat grad av inflammasjon kan foreligge.

Ved klinisk mistanke om udiagnostisert inflammatorisk tarmsykdom vurder kontrollprøve.

Ved kjent inflammatorisk tarmsykdom er risikoen for klinisk tilbakefall økt og tiltak eller ny kontrollprøve etter tre til seks måneder kan vurderes.*

≥ 500 mg/kg

Forhøyet verdi, høy sannsynlighet for aktiv inflammasjon.

Ved klinisk mistanke om udiagnostisert inflammatorisk tarmsykdom bør pasienten følges opp.

Ved kjent inflammatorisk tarmsykdom kan aktuell terapi ha utilstrekkelig effekt.*

*F-kalprotektin kan være forhøyet også ved en rekke andre tilstander i mage-tarmtraktus enn inflammatorisk tarmsykdom, som for eksempel ved NSAIDs-bruk, divertikulitt, infeksiøse enteritter, antibiotikaindusert diaré, eller kolorektal malignitet.

Kartlegg bruk av NSAIDs som bør seponeres før ny prøve. Svar bør alltid tolkes sammen med klinikken.

Tolkning

Kalprotektin i feces er en markør for tarminflammasjon og brukes i utredning av diarétilstander ved mistanke om inflammatorisk tarm sykdom (IBD) eller i oppfølgingen av pasienter med kjent IBD. Prøven er ikke spesifikk for inflammatorisk tarmsykdom. Forbigående lett til moderat forhøyede verdier kan sees ved en rekke tilstander*, vurder derfor kontrollprøve før henvisning for videre utredning. Ved monitorering av IBD bør man ikke sammenlikne resultater av f-kalprotektin utført ved forskjellige laboratorier pga. metodevariasjon. Svar bør alltid tolkes sammen med klinikken. Barn har generelt høyere verdier enn voksne, men det er få studier. Ved verdier > 400-800 mg/kg er inflammasjon i tarm sannsynlig, men ved klinisk mistanke om udiagnostisert inflammatorisk tarmsykdom anbefales kontroll og videre undersøkelser.

Rekvirering

Analysen f-kalprotektin kan rekvireres elektronisk på samme måte som andre analyser. Analysen vil også finnes på ny utgave av papirrekvisisjon.

Prøvetakingsrør** bestilles på samme måte som øvrig prøvetakingsutstyr: Sykehusrekvirenter bestiller via SAP, eksterne rekvirenter via questbackskjema.

**OC auto Sampling Bottle 3 bestilles som «Prøvetakningsrør OC uten strekkode», art.nr 4077446.

Prøvetaking

Korrekt prøvetaking er svært viktig. Prøvetakingsinstruksjon for f-kalprotektin finnes i vår brukerhåndbok, www.stolav.no/brukerhandbok eller via direkte link her: https://data.stolav.no/eqspublic/Stolav-Medisinsk_biokjemi/docs/doc_47436/index.html

Et hvitt rør med et grønt rør
En person som holder en sprøyte
En grønn fil med en ledning

 

Foto: Prøvetakingsinstruksjon

Pasienten kan ta prøven selv hjemme, og deretter levere prøven til laboratoriet direkte, via sitt legekontor, eller sende via post. Ved forsendelse via post må pasienten utstyres med merket prøvetakingsrør, eventuelt ferdig utfylt rekvisisjon og konvolutt merket med: St. Olavs hospital HF, Laboratoriesenteret, Felles prøvemottak, Erling Skjalgssons gate 1, 7030 Trondheim. Det medfølger en grønn lynlåspose som prøverøret skal legges i når testen er tatt, eventuelt kan transporthylse brukes.

Husk å skrive ut og gi prøvetakingsinstruksjon til pasienten.

Prøvene er holdbare 3 dager i romtemperatur og 14 dager i kjøleskap. Det anbefales at prøven oppbevares i kjøleskap frem til levering eller forsendelse, og at prøven blir levert snarest mulig.

Viktig å merke seg angående prøvetakingsrør

OC Auto Sampling Bottle skal benyttes på alle f-kalprotektin prøver som rekvireres fra 1. desember 2023.

Gamle CALEX® Cap-rør kan benyttes for prøver som vil ankomme seinest innen 1. februar 2024. Prøvene vil bli sendt videre for analyse ved annet laboratorium. Dersom prøver tatt på CALEX® Cap ankommer etter 1. februar 2024, vil analysen slettes med kommentar om at pasienten må ta ny prøve på riktig rør.