Ny rekvisisjon for innsending av prøver til MRSA referanselaboratorium

Det har kommet ny utgave av rekvisisjon for innsending av isolater til MRA referanselaboratorium,

Publisert 26.05.2023

​Denne ligger nå klar til bruk på hjemmesiden vår; øverst på siden. 

Adressene til rekvirenter ligger i nedtrekksmeny på feltet for rekvirentlaboratorium. 

Det blir dessverre noen flere felter å fylle inn, men dette er viktig for overvåkning av MRSA, en av referanselaboratoriets pålagte oppgaver. Av samme årsak ønsker vi å få tilsendt resultater for resistenstesing og kopi av primmær rekvisisjon, dersom dere har denne. 

Nytt fra nå er at vi ønsker resultat av følsomhetstest for ceftarolin. 

Dersom dere har primærrekvisisjon, ønsker vi å få tilsendt kopi av denne. Vi vil ha oversikt ove resistens, og ønsker at dere fortsetter å sende inn resistensresultatene. 

Meld fra om noe er feil eller ikke virker. 

Vi ber i tillegg om at dere kaster gamle papirkopier​ av rekvisisjonsskjemaet som måtte ligge rundt om, og bare bruker den nye versjonen!