Avdeling for medisinsk biokjemi

Nye analyser: sFlt og PlGF

Publisert 24.05.2022
Sist oppdatert 19.01.2024

Avdeling for medisinsk biokjemi begynte den 16.05.2022 med analysene sFlt-1 (sFlt-1 (soluble fms-like tyrosin kinase 1) og PlGF (placental growth factor). 

For mer omtale, søk opp analysene via vår Brukerhåndbok: Analyser medisinsk biokjemi og immunologi, St. Olavs Hospital, Trondheim (stolav.no)

​