Avdeling for klinisk farmakologi

Nye psykoaktive substanser (NPS) - Ny analyse i urin fra 28.11.2017

Det har vært en stor økning i antall nye rusmidler på det illegale narkotikamarkedet over hele verden, også i Norge. I mediene omtales disse stoffene gjerne som «motedop», «syntetiske rusmidler» eller «designer drugs», mens det medisinske fagmiljøet bruker betegnelsen NPS (nye psykoaktive substanser).

Publisert 28.11.2017
Sist oppdatert 19.01.2024

​Avdeling for klinisk farmakologi ved St. Olavs hospital tilbyr fra 28.11.2017 analyse av NPS i urin.

Les mer om den nye analysen og hvilke substanser den dekker her.