Nye psykoaktive substanser (NPS)

Det har vært en stor økning i antall nye rusmidler på det illegale narkotikamarkedet over hele verden, også i Norge. I mediene omtales disse stoffene gjerne som «motedop», «syntetiske rusmidler» eller «designer drugs», mens det medisinske fagmiljøet bruker betegnelsen NPS (nye psykoaktive substanser).

​Hva er NPS?

NPS selges hovedsakelig via internett i små forpakninger og med tiltalende navn, av og til merket med tilsynelatende lovlige bruksområder som for eksempel badesalt eller plantenæring. De kan selges som tabletter, urtemateriale, pulver, på papirlapper og i væskeform og overvåkning av internett viser at det har vært en enorm økning i antall nettbutikker som selger NPS. 
 
NPS kan omfatte stoffer som er kjemiske etterligninger eller modifikasjoner av tradisjonelle rusmidler, allerede eksisterende substanser som lanseres på nytt eller naturlig forekommende stoffer med ruseffekt.  Begrepet omfatter et stort antall rusmidler med lignende, og ofte sterkere, virkninger sammenlignet med de «klassiske» rusmidlene. Flere av de nye rusmidlene er svært potente stoffer som kan være vanskelige å dosere og føre til alvorlige psykiske reaksjoner og forgiftninger.

Stoffene kan ha dempende, hallusinogene eller stimulerende effekter på sentralnervesystemet, avhengig av hvilken stoffgruppe de hører til under. Stoffene deles bl.a inn i stoffgrupper som: fenetylaminer, tryptaminer, piperaziner, syntetiske cannabinoider, nye opioider og benzodiazepiner.

For mer informasjon om nye psykoaktive substanser anbefaler vi følgende kliniske oversikt og kronikk i Tidsskrift for den norske legeforening.

Analyse av NPS inkludert syntetiske cannabinoider 

Avdeling for klinisk farmakologi ved St. Olavs hospital tilbyr analyse av NPS i urin. NPS-analysen ved vårt laboratorium omfatter ca. 50 ulike substanser som dekker de viktigste stoffgruppene (se tabell under), med unntak av syntetiske cannabinoider.  Stoffgruppen syntetiske cannabinoider (stoffer med cannabislignende effekt) egner seg dårligere for påvisning i urin og dekkes derfor av en egen analysemetode i spytt. Vi gjør oppmerksom på at analysemetodene ikke dekker alle stoffer som til enhver tid er tilgjengelig på markedet.

Analysene er tilgjengelige for elektronisk rekvirering og på papirrekvisisjonen​. Det tas vanlig urinprøve på glass uten tilsetning. Fyll gjerne ut kliniske opplysninger.

Ved spørsmål om analyse av NPS, ta kontakt med avdelingen på telefon 72 82 91 00.​

 

Stoffer som inngår i analyse av NPS i urin

Benzodiazepiner

 • ​Flubromazepam
 • ​Pyrazolam
 • Flualprazolam
 • ​Fenazepam
 • ​3-Hydroksybromazepam
 • ​​Bromazepam
 • ​Deskloretizolam
 • ​Flubromazolam
 • ​Meklonazepam
 • Klobazam
 • 3-Hydroksyfenazepam
 • 8-Aminoklonazolam
 • Hydroksytriazolam
 • Flurazepam
 • Desmetylklobazam
 • Flunitrazolam
 • Etizolam
 • 3-Hydroksyflubromazepam
 • 8-Aminoflunitrazolam
 • 7-Aminomeklonazepam

Fenetylaminer

 • 25C-NBOMe
 • ​Metio-propamin
 • 25I-NBOMe
 • ​25B-NBOMe
 • PMMA
 • 2C-B
 • 5-APDB
 • ​DOC
 • 2-FA
 • ​3-FA
 • 2C-C
 • 2C-E

Indolalkylaminer

 • 5-MeO-DiPT
 • DMT
 • AMT
 • 5-MeO-DALT
 • 5-MeO-MiPT

Katoniner

 • Alfa-PVP
 • MDPV
 • Pentedron
 • Mefedron
 • Metylon
 • 4-MEC
 • ​Etylon
 • 3-MMC
 • 4-CMC
 • 3-CMC
 • Alfa-PHP
 • Eutylon
 • N-etylheksedron

Arylalkylaminer

 • 5-IT
 • 5-APB
 • 5-EAPB
 • 5-MAPB

"Piperidiner/Pyrolidiner"

 • Etylfenidat
 • 3,4 -CTMP
 • Difenidin

Arylsykloheksaminer

 • ​4-MeO-PCP
 • Metoksetamin
 • 2-FDCK

Aminoindaner

 • 2-AI
 • ​5-IAI

Piperaziner

 • mCPP

 

Stoffer som inngår i analyse av syntetiske cannabinoider i spytt

Syntetiske cannabinioder (kun i spytt)

 • 4F-MDMB-BINACA
 • 5F-AB-PINACA
 • 5F-ADB-PINACA
 • 5F-MDMB-PICA
 • 5F-MDMB-PINACA
 • AB-CHMINACA
 • AB-FUBINACA
 • ADB-CHMINACA
 • AM-2201
 • CUMYL-4CN-BINACA
 • JWH-018
 • JWH-210
 • MDMB-CHMICA
Sist oppdatert 16.05.2024