Avdeling for klinisk farmakologi

Nye referanseområder for benzodiazepiner, z-hypnotika og opioider i serum

Avdeling for klinisk farmakologi har ledet en nasjonal gruppe som har utarbeidet felles referanseområder for bruk av vanedannende legemidler. Referanseområdene vil bli endret fra og med 25. april 2016.

Publisert 20.09.2017
Sist oppdatert 19.01.2024

​De nye øvre referansegrensene vil angi høyeste forventede serumkonsentrasjon ved bruk av øvre anbefalte døgndose av legemidlene, brukt som henholdsvis angstdempende/søvnfremmende eller smertestillende. Bakgrunnen for endringen kan leses her: http://tidsskriftet.no/article/3455781
 
Prøver bør tas medikamentfastende, det vil si like før neste dose. Prøver som tas nær toppkonsentrasjon vil være misvisende og kan ikke tolkes i lys av referansegrensene. Dosering, tidspunkt for siste inntak og prøvetaking må opplyses for at laboratoriet skal kunne gi en fortolkning av prøvesvaret, herunder om den målte serumkonsentrasjonen er i samsvar med angitt dosering. Ta kontakt med laboratoriet på telefon 72 82 91 00 ved tvil om hvordan serumkonsentrasjonsmålinger skal tolkes, og gjerne i forkant av prøvetakingen dersom det er tvil om gjennomføringen.