Laboratoriemedisinsk klinikk

Nye rutiner for forsendelse av biologisk materiale fra 1.1.2018

Posten legger om sine poststrømsrutiner fra 1. januar 2018. Dette vil medføre endringer for forsendelse av biologisk materiale.

Publisert 07.12.2017
Sist oppdatert 22.12.2023

​For våre rekvirenter vil rutineendringen medføre:

  • Nye forsendelseskonvolutter for biologisk materiale til forsendelse av prøver pr. post
  • Fraktetiketter som må klistres på hver enkelt forsendelseskonvolutt
  • Rekvirenten må sørge for at forsendelseskonvolutten(e) er levert Post i Butikk, landpostbud eller evt. internt postkontor innen en tidsfrist som vil være forskjellig fra sted til sted
  • Postens oversikt over tidsfrister finner dere på våre hjemmesider www.stolav.no/lab , her vil dere også finne oppdatert informasjon om de nye forsendelsesrutinene
  • Legekontor i Sør-Trøndelag, samt Rindal og Surnadal, vil få levert eller tilsendt forsendelseskonvolutter og fraktetiketter fra oss til bruk de to første månedene i 2018. Deretter må bestilling av forsendelseskonvolutter og fraktetiketter gjøres på https://stolav.no/bestill
  • Øvrige rekvirenter (sykehjem, legekontor utenfor Sør Trøndelag med flere) må selv bestille på
    https://stolav.no/bestill


De nye forsendelseskonvoluttene er bobleplastkonvolutter. Postens krav til pakkestørrelse for forsendelse av biologisk materiale er en minimumsstørrelse på 23 x 13 cm. Konvoluttene dere får tilsendt fra St. Olav vil ha en størrelse på 37 x 48 cm. Dersom dere har kun få prøverør som sendes kan konvolutten limes slik at den blir halvert i størrelse, men allikevel innenfor minimumsmålene.

En hvit pute på en treflate
                 
En hvit boks med en rød linje
                    
En hvit skjorte på et bord

Vær oppmerksom på at det finnes to forskjellige typer fraktetiketter. Den ene typen brukes mandag- torsdag. Den andre brukes fredag.

Fraktetikett for forsendelser mandag - torsdag er merket med 1

Et nærbilde av et tastatur

Fraketikett for forsendelser fredag er merket med L1

Et tastatur med rød og hvit logo

Vær også oppmerksom på at de brune konvoluttene som er benyttet til nå ikke kan benyttes etter nyttår. Dersom man i vanvare benytter de brune konvoluttene vil framføringstiden bli for lang og man risikerer at prøvematerialet blir for gammelt for analysering.

Diagram

Vi ber derfor om at de brune konvoluttene returneres til St. Olav. Kontakt vår kunekontakt Marit Fossum Strømme på telefon 72 57 44 35 eller e-post til kundekontakt.pht@stolav.no for å avtale kostnadsfri retur av overskuddskonvolutter.