Elektronisk rekvirering av patologi fra primærhelsetjenesten

Fra og med 15. desember 2023 vil det være mulig å rekvirere patologi elektronisk gjennom løsningen HP Link.

Publisert 18.12.2023

Man finner nå «Patologi» som et eget underkapittel i sidemenyen over alle analyser, eller man kan søke opp prosedyrene. Det er mulig å rekvirere både cytologi og histologi, og for å gjøre utfylling mer brukervennlig og effektiv, er det lagt inn noen forhånds utfylte maler for de mest brukte prøvetypene.

Vi tror at mulighet for elektronisk rekvirering av patologi vil gjøre HP Link enda mer tilpasset rekvirentenes behov. Nå er det mulig å rekvirere alle laboratorieundersøkelser til St. Olavs elektronisk via samme system. Endringen gjelder i første omgang kun legekontor som sender prøver til St. Olav, altså legekontor i Trøndelag. Legekontor i Møre og Romsdal vil få samme mulighet når sykehuset tar i bruk Helseplattformen. Mer info om HP Link finnes her: HP Link

Vi vil gjerne høre hva dere synes, så gi oss gjerne tilbakemeldinger. Har du spørsmål eller trenger hjelp, er vårt supportteam tilgjengelig. Kontaktinformasjon: Martin Vejle Andersen (martin.vejle.andersen@stolav.no) eller Kristin Bringedal (kristin.bringedal@stolav.no)