Labnytt nr. 4 2023

Les blant annet mer om ny bestillingsportal for prøvetakingsutstyr, ny funksjonalitet i HP Link, ny metode for vurdering av primær immunsvikt, metode-endring for analyse av rusmidler i spytt, ny versjon papirrekvisisjon Avdeling for medisinsk biokjemi, anbefalte rutiner for prøvetaking og riktig håndtering av vevsprøver.

Publisert 22.12.2023
Forsidebilde Labnytt nr. 4 2023 - bilde av HE-celler infisert med adenovirus
Bilde viser HE-celler infisert med adenovirus