Avdeling for medisinsk biokjemi

Nytt e-læringsprogram om blodprøvetaking

Helse Midt-Norge RHF med St. Olavs Hospital i spissen har laget et nytt, flott e-læringsprogram i blodprøvetaking.

Laboratoriemedisinsk klinikk
Publisert 22.03.2017
Sist oppdatert 19.01.2024

E-læringsprogrammet er et samarbeidsprosjekt i hele helseregionen, men  seksjonsleder Per Hepsø og Avdeling for medisinsk biokjemi, St. Olavs Hospital har vært både pådrivere og prosjektansvarlige i prosessen. De har hatt god hjelp fra bidragsytere på Molde sjukehus og Sykehuset Levanger. Hemit har også vært en svært viktig brikke i utarbeidelsen av programmet. Bioingeniørene Lise Simskar og Mari Myren Skårvold har vært sentrale i utarbeidelsen av programmet.

E-læringsprogrammet skal brukes i opplæringen av bioingeniører, sykepleiere og helsesekretærer som tar blodprøver på sykehusene i regionen. Programmet skal dermed bidra til å gi enda bedre kvalitet på blodprøvene som tas.

Ved St. Olavs Hospital skal dette være et supplement til det allerede eksisterende kurset i blodprøvetaking, og alle som tar blodprøver ved sykehuset skal ha gjennomført e-læringsprogrammet.

Hvis du ønsker å ta kurset, benytte det som oppslagsverk for å tilegne deg kunnskap om hele eller deler av temaet, eller benytte det i fellesmøter kan du gå inn på Helse Midt-Norges læringsportal: https://kurs.helse-midt.no/Sider/Blodprøvetaking.aspx
Pålogging med bank-ID er påkrevd.

Les omtale av saken på Bioingenioren.no