Om oss - Klinikkens avdelinger og funksjoner

Klinikksjef er Solveig Winter.  Laboratoriemedisinsk klinikk tilbyr et bredt spekter av analyser innen de laboratoriemedisinskfaglige områdene immunologi og transfusjonsmedisin, klinisk farmakologi, medisinsk biokjemi, medisinsk genetikk, medisinsk mikrobiologi og patologi. I tillegg til analytisk virksomhet tilbyr klinikken rådgivning og tolking av analysesvar.

Avdelinger

    Funksjoner

      Sist oppdatert 08.03.2024