Brukerhåndbok Medisinsk mikrobiologi

Osteomyelitt

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

​Mest aktuelle etiologiske agens

Gram positive: Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis og andre hvite/koagulase-negative stafylokokker, Streptococcus spp, Enterococcus spp, anaerobe grampositive kokker
Gram negative stavbakterier, anaerobe bakterier
Sopp, Mykobakterier

Prøvemateriale

Benbiopsier (5 stk.) fra affisert område

Forsendelse

Benbiopsier sendes i Stuarts medium.

Kommentarer

For å sikre optimal prøvebehandling og dyrkningsforhold for krevende bakterier bør benbiopsiene sendes snarlig etter prøvetaking til Avdeling for medisinsk mikrobiologi.
Ved hematogen spredning er årsaken til infeksjonen ofte monobakteriell. Osteomyelitt uten hematogen spredning kan være monobakteriell eller polybakteriell. Staphylococcus epidermidis og andre hvite/koagulase-negative stafylokokker er kjente årsaker til infeksjon ved fremmedlegemer.


 

Sist oppdatert 19.01.2024