Brukerhåndbok Medisinsk mikrobiologi

Otitis media

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

​Mest aktuelle etiologiske agens

Akutt: Streptococcus pyogenes, Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, Moraxella catarrhalis
Kronisk: Gram negative staver (Enterobacteriaceae), Staphylococcus aureus, Aspergillus spp

Prøvemateriale/Prøvetaking

Tympanocentese er foretrukket. Alternativt øresekret etter perforasjon. 

Forsendelse

Pensel i bakteriologisk transportmedium

Kommentar

Virus er ofte involvert i patogenesen. Behandling er aktuelt ved purulent bakteriell infeksjon, og våre anbefalinger retter seg mot dette.

Sist oppdatert 19.01.2024