Brukerhåndbok Medisinsk mikrobiologi

Parasittundersøkelse av fæces

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

​Mest aktuelle etiologiske agens

Giardia lamblia, Cryptosporidium spp, Entamoeba histolytica, Schistosoma spp og andre ikter, Ascaris spp og andre rundmarker, Taenia spp og andre flatmarker.
Enterobius vermicularis (barnemark)

Prøvemateriale/Prøvetaking

Fæces (mengde tilsvarende 2-3 prøveskjeer) sendes på sterilt glass uten tilsetning.
Tapepreparat ved mistanke om Enterobius vermicularis. Benytt klar, gjennomsiktig tape som legges mot endetarmsåpningen om morgenen før toalettbesøk. Tapen limes på et objektglass som merkes med pasientens navn og fødselsnummer.

Forsendelse

Fæces (mengde 2-3 prøveskjeer) sendes på sterilt glass uten tilsetning.
Tapepreparat sendes i transporthylse.

Kommentar

PCR for Giardia lamblia, Cryptosporidium spp og Entamoeba histolytica utføres rutinemessig på alle fæcesprøver. Ved ønske om undersøkelse for andre parasitter, må dette rekvireres separat.  Parasittundersøkelse rekvireres primært etter reise til tropiske land eller land med lav sosioøkonomisk status. Reiseanamnese er viktig.
Gjentatte prøver anbefales ved fortsatt klinisk mistanke etter negativt resultat.

Sist oppdatert 19.01.2024