Brukerhåndbok medisinsk mikrobiologi

PCR

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

​Primært undersøkes prøvematerialer med en real-time PCR for påvisning av F. tularensis. Positive prøver undersøkes videre med en annen real-time PCR for å utelukke F. tularensis subspecies tularensis.

 Aktuelle prøvematerialer
•Aspirat fra lymfeknute og lesjoner (ulceroglandulær, glandulær og orofaryngeal sykdom)
•Penselprøve fra sårsekret ved synlige lesjoner (ulceroglandulær og oculoglandulær sykdom)
•Luftveisprøver: farynxpensler, BAL, trachealaspirat, sputum, pleuravæske (respiratorisk, orofaryngeal og tyfoidal sykdom)
•Biopsier fra lymfeknute (ulceroglandulær, glandulær, orofaryngeal sykdom).
•Autopsimateriale: synlige abscesser, lymfeknuter, lungevev, lever, milt, spinalvæske og beinmarg.
•Spinalvæske: cerebral tularemi forekommer meget sjelden, men ved mistanke kan spinalvæske sendes for PCR og dyrkning (viktig med stort volum).

Vannprøver
I tilfelle hvor en mistenker tularemismitte fra drikkevann (feks. vann fra privat brønn) kan vannprøve analyseres for tilstedeværelse av F. tularensis genmateriale i vannfilter med porestørrelse 0,45 eller 0,22 μm hvor en har filtrert minimum 1-2 liter vann. Filteret sendes til laboratoriet i en steril beholder fuktet med saltvann.

Sist oppdatert 19.01.2024