Brukerhåndbok Medisinsk mikrobiologi

Peritonsillær abscess

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

​Mest aktuelle etiologiske agens

Streptococcus pyogenes, betahemolytiske streptokokker gruppe C og G, Fusobacterium necrophorum

Prøvemateriale/Prøvetaking

Puss

Forsendelse

I sprøyte med forseglings-topp, evt. i anaerobt transportmedium eller i sterilt glass dersom rask transport (innen 1 time) (se anaerobe prøver).
Når det ikke lar seg gjøre å aspirere puss kan penselprøve i bakteriologisk transportmedium unntaksvis benyttes.

Sist oppdatert 19.01.2024