Brukerhåndbok medisinsk biokjemi

Prøvebehandling

Avdeling for medisinsk biokjemi

​Enkelte analyser har spesielle krav til prøvetaking og prøvebehandling. Dette finnes beskrevet under de aktuelle analyser. Prøvebehandling for de mest brukte rørtyper er generelle bekrivelser.

Vendes 5-10 ganger etter prøvetaking.

Rør til fremstilling av serum må stå minimum 30 minutter, maksimum 2 timer etter prøvetaking før sentrifugering. Røret må ikke ligge mens blodet koagulerer. For enkelte analyser kan det være mer spesifikke krav mht. tidsramme før serum skal være separert fra blodlegemer.

Sentrifugeres ved 2000G i 10 minutter.

Etter sentrifugering kan rørene sendes til laboratoriet uten at det er nødvendig å pipettere av serum dersom ikke annet er beskrevet under aktuelle analyse.

Prøverør oppbevares i kjøleskap før forsendelse til laboratoriet dersom ikke annet er beskrevet under aktuelle analyse.

Vendes 5-10 ganger etter prøvetaking.

Rør til fremstilling av serum må stå minimum 30 minutter, maksimum 2 timer etter prøvetaking før sentrifugering. Røret må ikke ligge mens blodet koagulerer. For enkelte analyser kan det være mer spesifikke krav mht. tidsramme før serum skal være separert fra blodlegemer.

Sentrifugeres ved 2000G i 10 minutter.

Serum overføres til fordelingsrør umiddelbart etter sentrifugering.

Serumprøver oppbevares i kjøleskap før forsendelse til laboratoriet dersom ikke annet er beskrevet under aktuelle analyse.

Vendes 5-10 ganger etter prøvetaking.

Rør til fremstilling av plasma må sentrifugeres innen maksimum 2 timer etter prøvetaking. For enkelte analyser kan det være mer spesifikke krav mht. tidsramme før serum skal være separert fra blodlegemer.

Sentrifugeres ved 2000G i 10 minutter.


 

Røret må være helt fullt eller fylles til merke.

Blod og antikoagulans må blandes godt ved å vende glasset 5-10 ganger.

Prøver til bestemmelse av PT-INR skal oppbevares i romtemperatur og sendes usentrifugert til laboratoriet.

Plasma til andre koagulasjonsanalyser sentrifugeres og avpipetteres til fordelingsrør. Husk at fordelingsrør må merkes med type materiale.

Se aktuelle analyse for opplysninger om sentrifugering og oppbevaring.


 

Vendes 5-10 ganger etter prøvetaking.

EDTA-rør oppbevares i kjøleskap før forsendelse til laboratoriet dersom ikke annet er beskrevet under aktuelle analyse.

Røret fylles i henhold til anbefalinger fra leverandør.

Vendes 5-10 ganger etter prøvetaking.

Prøverør til bestemmelse av senkning kan oppbevares i 6 timer ved romtemperatur.

SR-rør fra primærhelsetjenesten sendes ikke til laboratoriet.

Hvilken sentrifugalkraft ("relative centrifugal force", RCF) som er nødvendig for å separere serum eller plasma fra blodlegemene blir angitt i antall G. Leverandør av prøverør vil kunne gi anbefalinger vedrørende dette. Sentrifugehastigheten, målt i antall omdreininger per minutt, justeres slik at ønsket G-verdi oppnås. Hvilken sentrifugehastighet som er nødvendig vil variere med type sentrifuge. Leverandør av sentrifuger vil kunne gi opplysninger om sentrifugens RCF. Tabell for omdreiningshastighet ved 2000G
                       ​Svingradius i cm (r)​Omdreininger per minutt (n)
                       ​10​​​​
​4230
                       ​12​3860
                       ​14​3575
                       ​16​3345
                       ​18​3150
                       ​20​2990
G = RCF = 1,118 * 10-5 * r * n2
r = avstand fra sentrum av sentrifugeaksen til bunnen av røret med rørholderne i vannrett posisjon.

Prøveglass med gel må sentrifugeres i sentrifuge med utsvingsrotor for at gelen skal legge seg som en fin barriere horisontalt i røret.

Temperaturen i sentrifugen innvirker på gelens evne til å bevege seg i røret. Vi anbefaler at temperaturen inne i sentrifugen holdes omkring 15 – 24 ºC ved sentrifugering av gelrør.

Inspiser gelrøret etter sentrifugering. Gellaget skal ligge som en kompakt skive tvers over røret, ikke på skrå eller fordelt nedover i koagelet. Serum eller plasma skal ikke være erytrocytt-tilblandet etter sentrifugeringen. Dersom det er behov for å sentrifugere prøven pånytt, må serum eller plasma pipetteres over i et nytt rør først. Gelrør skal ikke resentrifugers på grunn av at det kan endre konsentrasjonen av enkelte parametere bl.a kalium. For informasjon om sentrifugeringstid, se beskrivelser under rørtype over. ​​

Sist oppdatert 24.10.2022