Brukerhåndbok Medisinsk mikrobiologi

Purulent artritt hos barn

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

​Mest aktuelle etiologiske agens

Gram positive: Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Streptococcus agalactiae, Streptococcus pneumoniae
Gram negative: Kingella kingae, Neisseria gonorrhoeae, Gram negative stavbakterier

Prøvemateriale

Aspirert leddvæske

Forsendelse

Totale aspiratvolum fordeles med ⅓-del i aerob blodkulturflaske, ⅓-del i anaerob blodkulturflaske, og ⅓-del i sterilt glass (evt. sprøyte med forseglings-topp)

Kommentar

Leddvæske kan ha en noe inhiberende virkning på dyrkning av bakterier. For å optimalisere påvisning av agens ved mistenkt bakteriell artritt, anbefales det å fordele materiale over et sett blodkulturflasker og en sprøyte.
Kingella kingae er kjent årsak til bakteriell artritt med milde tegn på sykdom hos småbarn.
Neisseria gonorrhoeae kan være årsak til bakteriell artritt hos nyfødte og seksuelt aktive unge voksne.

Sist oppdatert 19.01.2024