Brukerhåndbok Medisinsk mikrobiologi

Purulent artritt

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

Mest aktuelle etiologiske agens

Gram positive: Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Staphylococcus epidermidis og andre hvite/koagulase-negative stafylokokker.
Gram negative stavbakterier, Neisseria gonorrhoeae.

Prøvemateriale

Aspirert leddvæske

Forsendelse

Totale aspiratvolum fordeles med ⅓-del i aerob blodkulturflaske, ⅓-del i anaerob blodkulturflaske, og ⅓-del i sterilt glass (evt. sprøyte med forseglings-topp).

Kommentar

Leddvæske kan ha en noe inhiberende virkning på dyrkning av bakterier. For å optimalisere påvisning av agens ved mistenkt bakteriell artritt, anbefales det å fordele materiale over et sett blodkulturflasker og en sprøyte.
Staphylococcus epidermidis og andre hvite/koagulase-negative stafylokokker er kjente årsak til infeksjon ved fremmedlegemer.

Sist oppdatert 19.01.2024