Brukerhåndbok Medisinsk mikrobiologi

Reaktiv artritt

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

​Mest aktuelle etiologiske agens

Gram positive: Streptococcus pyogenes.
Gram negative: Salmonella-arter, Yersinia enterocolitica
Virus: Parvovirus B19, hepatitt B

Prøvemateriale

Serum, evt. fæces

Forsendelse

Serum kan sendes i romtemperatur.
Fæces sendes både på Cary-Blair transportmedium. Sendes avkjølt.

Kommentar

Reaktiv artritt kommer oftest såpass langt ut i et sykdomsforløp at antistoffpåvisning vil være eneste diagnostiske mulighet. Dersom gastroenteritt inngår i anamnesen bør fæcesprøve til dyrkning for tarmpatogene bakterier tas. Disse kan påvises i lang tid etter gjennomgått sykdom.
Serologi tilbys for alle nevnte agens, unntatt Salmonella spp.

Sist oppdatert 19.01.2024