RELIS Regionalt legemiddelinformasjons-senter Midt-Norge

RELIS Midt-Norge er et av fire regionale legemiddelinformasjonssentre i Norge som tilbyr helsepersonell gratis og produsentuavhengig legemiddelinformasjon. Senteret er en del av Avdeling for klinisk farmakologi ved St. Olavs hospital.

Kontakt oss
For ikke helsepersonell

Trygg mammamedisin Gravid eller ammende? Leger og farmasøyter v​​ed RELIS gir deg informasjon om bruk av medisiner under graviditet og amming - helt gratis. Du kan nå oss både på telefon eller via våre nettsider. Les mer om Trygg mammamedisin her
Trygg mammamedisin
Sist oppdatert 08.03.2024