Avdeling for klinisk farmakologi

Rusmiddeltesting i spytt fra 01.03.2022

Rusmiddeltesting utføres vanligvis i urinprøver. Spyttprøver kan være et godt alternativ dersom det er vansker med å avgi urinprøve under observasjon. Avdeling for klinisk farmakologi tilbyr fra 01.03.22 et bredt utvalg av rusmiddelanalyser i spytt.

Publisert 21.02.2022
Sist oppdatert 19.01.2024

​Analysetilbud

Avdeling for klinisk farmakologi tilbyr to ulike analysepakker for rusmiddeltesting i spytt:

Basispakke

Basispakken tilsvarer i stor grad vår basispakke for rusmiddeltesting i urin, og omfatter de vanligst brukte rusmidlene og vanedannende legemidlene i Norge: 

  • Cannabis (THC)
  • Benzodiazepiner (alprazolam, diazepam, flunitrazepam, klonazepam, nitrazepam, oksazepam, lorazepam)
  • Z-hypnotika (zolpidem, zopiklon)
  • Opioider (buprenorfin, etylmorfin, fentanyl, heroin, ketobemidon, kodein, morfin, metadon, oksykodon, tramadol, tapentadol)
  • Sentralstimulerende midler (amfetamin, metamfetamin, MDMA (ecstasy), kokain, metylfenidat)
  • LSD

Analysen utføres to ganger ukentlig, og en svartid på inntil en uke må påregnes. 

Syntetiske cannabinoider

Analysen av syntetiske cannabinoider i spytt omfatter (per mars 2022) 13 ulike syntetiske stoffer med cannabislignende effekter. Denne analysen rekvireres separat. Se mer utfyllende omtale av analysen under informasjon om nye psykoaktive substanser (NPS).

Analysen utføres ukentlig.

Se hjemmesiden vår​ eller ta kontakt med avdelingen på telefon 72 82 91 00 for ytterligere informasjon om spyttprøver, eller for bestilling av utstyr til prøvetaking og –forsendelse.