Samme svar kommer flere ganger/ vises over flere linjer i pasientens svarark

Publisert 09.03.2022
Sist oppdatert 19.01.2024

​Vi har fått tilbakemelding fra flere allmennleger som opplever at de må kvittere for samme prøvesvar flere ganger, selv om svarene allerede er mottatt tidligere. Disse «nye» prøvene har samme prøvetakingstidspunkt som tidligere mottatt prøve, men legger seg på nytt sted i pasientens svarhistorikk, ved siden av det tidligere mottatte svaret. Denne spredningen / dupliseringen av prøvesvarene gjør det vanskelig å få oversikt over pasientens prøvehistorikk.

Fra tirsdag 24.03 har vi endret på dette, slik alle svar som tilhører samme bestilling svares ut med en og samme rekvisisjons-ID i dette feltet i meldingen. Dtte vil sørge for at nye prøvesvar som kommer etter dette og som hører sammen, også kobles sammen, både i signering og visning. Vi beklager at prøvesvar i perioden 7. mars - 24. mars vil vises på den spredte måten, da dette ikke lar seg endre i ettertid.

Merk at det fortsatt ofte kan være nødvendig for rekvirent å ta imot både delsvar og fullstendig svar på samme rekvisisjon, og at det noen ganger i denne perioden kan være nødvendig for oss å manuelt «retrigge» elektroniske svar, for å forsikre oss om at alle svar går ut på riktig måte.

Dersom du har spørsmål ta kontakt med oss på telefon 72 57 32 00 eller post.lab@stolav.no.