Brukerhåndbok Medisinsk mikrobiologi

Sårinfeksjon

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

​Mest aktuelle etiologiske agens

S. aureus, S. pyogenes, S. milleri, Pasteurella spp. etter bittskader.

Prøvemateriale/Prøvetaking

Sårsekret fra indurert område etter forutgående forsiktig vask med sterilt saltvann (ikke huddesinfeksjon). Fortrinnsvis under skorper. Det er ikke indisert å ta prøver fra kroniske sår (for eksempel venøse sår, liggesår, etc) uten kliniske tegn til pågående infeksjon. Indikasjonen for prøvetaking må klart fremgå av remissen.

Forsendelse

Pensel i transportmedium. Ved mistanke om anaerob infeksjon anbefales aspirasjon eller dype biopsier (se Dype infeksjoner/anaerobe infeksjoner).

Kommentar

Kolonisering av sår med gramnegative staver er vanlig. Disse har vanligvis ikke patogen betydning. Vask av såroverflaten med saltvann anbefales derfor før prøvetakning for å få tilgang på mer patogene bakterier som befinner seg på sårbunnen.


 

Sist oppdatert 19.01.2024