Brukerhåndbok Medisinsk mikrobiologi

Seksuelt overførbare sykdommer

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

​Mest aktuelle etiologiske agens

Neisseria gonorrhoeae (Gc), Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealyticum, genital herpes

Prøvemateriale/prøvetaking

For Gc-dyrkning: Sekret/puss som presses ut av urethra minst 1 t etter vannlating, alternativt penselprøve fra uretra. Sekret fra cervix, hals eller anus.
Øvrige agens: Uretrapensel, cervixpensel, vaginalpensel eller urinprøve (førstestråleurin). Anusprøve, halsprøve eller øyeprøve.
PCR benyttes på alle nevnte materialer.

Forsendelse

Sekret til Gc-dyrkning på pensel i bakteriologisk transportmedium. Oppbevares avkjølt. Rask transport viktig.
Øvrige agens: Penselprøver i virus-/Chlamydia-transportmedium.
Urinprøver kan benyttes til PCR for Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium og Ureaplasma urealyticum.

Kommentarer

Penselprøve gir marginalt høyere sensitivitet for PCR, men urinprøve er også velegnet. Nevnte pensler og transportmedier kan benyttes til alle aktuelle PCR-tester.

Sist oppdatert 19.01.2024