Brukerhåndbok Medisinsk mikrobiologi

Sepsis

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

​Prøvemateriale/Prøvetaking

Blodkulturer (aerob- og anaerob flaske) tatt ved venepunksjon. Helst i starten av et frostanfall. Helst to sett før antibiotikabehandling. Når flere sett tas samtidig, skal det utføres ny venepunksjon for hvert sett. Blodmengden bør være 6-8 ml til hver dyrkningsflaske. Stikkinstedet desinfiseres 2 ganger med desinfeksjonssprit 70%.

Forsendelse

Blodkulturflasker levert fra laboratoriet. Ferdigtappede blodkulturer skal oppbevares i værelsestemperatur inntil inkubasjon i blodkulturmaskinen.

Sist oppdatert 19.01.2024