Avdeling for klinisk farmakologi

Serumkonsentrasjonsmåling av edoksaban (Lixiana)

Avdelingen tilbyr fra før serumkonsentrasjonsmåling av tre orale antikoagulanter (NOAK): Dabigatran (Pradaxa), rivaroksaban (Xarelto) og apiksaban (Eliquis). Fra 8. mai 2017 utvides repertoaret til også å omfatte edoksaban (Lixiana).

​Les mer her om serumkonsentrasjonsmåling av edoksaban (Lixiana) og indikasjoner for prøvetaking, fortolkning og svartid.

 

Sist oppdatert 16.05.2017