Brukerhåndbok Medisinsk mikrobiologi

Sinusitt

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

​Mest aktuelle etiologiske agens

Akutt: S. pneumoniae, H. influenzae
Kronisk: Gram neg. staver (Enterobacteriaceae), muggsopp (Aspergillus)

Prøvemateriale/Prøvetaking

Sinussekret. Evt. prøvepinne fra nasofarynks. 

Forsendelse

Aspirat eller skyllevæske på sterilt glass. Nasofarynkssekret på pensel i bakteriologisk transportmedium.

Kommentar

Virus er ofte involvert i patogenesen. Behandling er aktuelt ved purulent bakteriell sinusitt, og våre anbefalinger retter seg mot dette.

Sist oppdatert 19.01.2024