Brukerhåndbok Medisinsk mikrobiologi

Soppinfeksjoner i hud og slimhinner

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

​Mest aktuelle etiologiske agens

Dermatofytter, candida spp.

Prøvemateriale

Hudavskrap fra kant av lesjonen etter desinfeksjon med 70 % alkohol. Minst 10 hår med røtter i tillegg ved sykdom i hodebunn eller skjegg. Avklipp/avskrap fra negler (i små deler, ikke hele neglen i en bit). Fra slimhinner ved mistanke om candidiasis kan penselprøve tas.
Prøvene skal undersøkes med soppdyrkning og soppmikroskopi.

Forsendelse

Dermatofytt-prøver sendes i romtemperatur i steril beholder. Eventuelt mellom to tapede objektglass. Penselprøver kan også sendes i romtemperatur.

Kommentar

Lesjoner i sår/ munnhule krever biopsi eller avskrap fra sårkanten. Kontakt laboratoriet for råd.


 

Sist oppdatert 19.01.2024