Brukerhåndbok Medisinsk mikrobiologi

Soppinfeksjoner i vev/ bløtdeler

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

​Etiologisk agens

Mange ulike gjær og muggsopparter avhengig av risikofaktorer, symptomer og funn.

Prøvemateriale

Vevsbiopsier og/eller aspirat til soppdyrkning og soppmikroskopi. Tilstrekkelig materiale er viktig. Kontakt laboratoriet i forkant av prøvetaking.

Forsendelse

Sterilt glass med litt sterilt saltvann for å unngå uttørking. Rask transport < 2 timer før utsåing er viktig. Kontakt laboratoriet i forkant av prøvetaking for råd.

Kommentar

Invasive soppinfeksjoner er som regel en oppgave for spesialisthelsetjenesten. Diagnostikk krever en kombinasjon av histopatologi, mikrobiologiske analyser og radiologi. Ofte foreligger risikofaktorer som immunsuppresjon eller reiseanamnese.  Spesielle forhold gjelder for prøvetaking, prøvevolum og forsendelse, og kontakt med laboratoriet i forkant av prøvetaking anbefales for optimal diagnostikk.


 

Sist oppdatert 19.01.2024