Svangerskapsanalyser

​​Kliniske opplysninger og termindato er viktig, og må oppgis.​

Ved spørsmål angående svangersskapsanalyser, ring tlf. 72 57 31 74

For rutinemålinger i blod fra gravide, se: ​Det skal tas blodprøver av alle gravide i første trimenster.

Det er viktig at det tas 2 prøveglass; 6 mL EDTA og 5 mL serum-gel.

 
​Det skal tas blodprøve til føtal genomisk RhD typing av alle RhD negative gravide i svangerskapsuke 24.
 
 
Det er viktig at det tas 2 glass EDTA-blod. Uåpnede prøveglass sendes så snart som mulig, og må være i laboratoriet innen 5 døgn (oppbevares ved 4°C​).
 
Oppfølging av RhD negative med kjent anti-D
​Det skal tas blodprøve til føtal genomisk RhD typing av alle RhD negative gravide med kjent anti-D i svangerskapsuke 18. Denne sendes til Ullevål. 
 
Det er viktig at det tas 2 glass EDTA-blod. Uåpnede prøveglass sendes så snart som mulig, og må være i laboratoriet innen 5 døgn (oppbevares ved 4°C​).
 


​​​​Ved påvist blodtypeantistoff, vil laboratoriet be om kontrollprøve om nødvendig. 


​​​I svangerskapsuke 28 tilbys alle RhD-negative gravide som ikke er RhD-immuniserte, og som bærer et RhD-positivt foster, rutinemessig anti-D profylakse.


Se elektronisk brukerhåndbok for mer informasjon:Sist oppdatert 15.12.2021