Avdeling for klinisk farmakologi

Takrolimus (Advagraf, Envarsus, Modigraf, Prograf, Tacni) i blod

Publisert 18.02.2018

Avdeling for klinisk farmakologi utfører terapimonitorering av takrolimus (Advagraf, Envarsus, Modigraf, Prograf, Tacni) i blod. Vår analysemetode for takrolimus har hittil gitt noe høyere analyseresultater enn Rikshospitalets analysemetode. Forskjellen er liten og vurdert å være uten klinisk betydning. Slike små avvik mellom ulike analyselaboratorier er ikke uvanlig. Siden en stor andel av takrolimusprøvene stammer fra pasienter som har fått utført transplantasjonsbehandlingen ved Rikshospitalet, og som av den grunn ofte vil ha prøvehistorikk derfra, har vi likevel funnet det riktig å tilpasse nivået på vår metode etter Rikshospitalet.  Fra og med 12. februar 2018 rapporterer vi ut direkte sammenlignbare prøvesvar.

 

Ta gjerne kontakt med Avdeling for klinisk farmakologi ved spørsmål, telefon 72 29100.