Til rekvirenter av dobbeltest - opphør av postombæring lørdager fra 1. mars 2016

Publisert 20.09.2017
Sist oppdatert 01.03.2016

​Til rekvirenter av Dobbeltest

Opphør av postombæring lørdager fra 1. mars 2016
Posten Norge har sendt informasjon om at all postombæring på lørdager opphører fra 1. mars 2016. Dette har bakgrunn i stortingsvedtak, ny postlov og postforskrift som trådte i kraft 1.1.2016 og gjelder for hele landet.

I praksis vil det bety at prøver som tidligere ble levert til laboratoriene på lørdager, vil bli levert på mandager. Prøver til analyse av dobbeltest er holdbare i 48 timer i romtemperatur. Dersom det er mulig bør prøvene tas mandag, tirsdag eller onsdag. Dersom prøvene tas torsdag må man undersøke lokale rutiner slik at man sikrer at prøvene kommer frem fredag.

Dersom prøvene må tas torsdag eller fredag og ikke når frem til St. Olavs Hospital i løpet av fredag, er det to alternativer til håndtering:

  1. Prøven sendes med Posten Norge sin «Bedriftspakke Ekspress Over Natt». Denne tjenesten vil ha utkjøring på lørdager forutsatt korrekt adressering. Legekontor eller sykehus må selv ordne en slik forsendelse. På vår hjemmeside https://stolav.no/lab finner du informasjon om korrekt adressering for forsendelse med «Bedriftspakke Ekspress Over Natt» til oss.
  2. Sentrifugert serum gelrør kan fryses ned hos laboratoriet som har tatt prøven. Prøven tas opp av fryseren og sendes med vanlig postgang påfølgende mandag. Prøven vil da tine under postgang, men det har ingen betydning. Det er da helt avgjørende at rekvisisjonene påføres at prøven har vært frosset og når (dato og klokkeslett) den ble tatt ut av fryseren! Hvis ikke vil det bli oppfattet at holdbarheten er overskredet og prøven vil bli forkastet.


Adressering av «Bedriftspakke Ekspress Over Natt» til Laboratoriesenteret:
                St. Olavs Hospital HF
                Laboratoriemedisinsk klinikk
                Felles Prøvemottak
                Erling Skjalgssons gate 1
                7030 TRONDHEIM
                Kontakttelefon: 72 57 32 52

Vi beklager situasjonen som har oppstått, og de ulempene dette medfører for pasienter og rekvirenter.

Gunhild Garmo Hov                                                                      Solveig Winther
Overlege                                                                                              Avdelingssjef
Avdeling for medisinsk biokjemi                   Avdeling for medisinsk biokjemi
St. Olavs Hospital HF                                                           St. Olavs Hospital HF